CÔ THANH – 18 LẦN

990/990

TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP 100%

CÔ THANH – 18 LẦN

990/990

TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP 100%

LỘ TRÌNH TOEIC

2 kỹ năng
Listening - Reading
Nếu bạn cần mục tiêu khóa học phù hợp là:
 • KHÓA TOEIC CĂN BẢN VIDEO
 • KHÓA ETS 2023 VIDEO
  [5 TESTS]
 • KHÓA ETS 2024 VIDEO
  [5 TESTS]
 • KHÓA ETS 2023 VIDEO
  [10 TESTS]
 • KHÓA ETS
  2023-2024
  VIDEO
  [20 TESTS]

CÁC KHÓA HỌC

TOEIC CĂN BẢN

1.000.000 đ

ETS 2023 (5 TEST)

500.000 đ

ETS 2024 (5 TEST)

800.000 đ

ETS 2023 (10 TEST)

1.000.000 đ

ETS 2023-2024 (20 TESTS)

1.300.000 đ

GIẢI ĐỀ CĂN BẢN

5.600.000 đ

GIẢI ĐỀ CHUYÊN SÂU

2.800.000 đ

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC PHÙ HỢP

  KẾT NỐI VỚI CÔ THANH TẠI