Do chính Ms.Thanh nghiên cứu, biên soạn và trực tiếp đứng lớp. Đặc biệt hơn là tài liệu ôn thi được biên soạn độc quyền và sát với thực tế đề thi tại IIG hàng tháng.