TOEIC CĂN BẢN

🔔 TỔNG QUAN: Khóa học TOEIC CĂN BẢN là khóa học cứu toàn bộ kiến thức căn bản, giúp học viên lấy lại văn phạm & ngữ pháp trong 12 năm học. Đồng thời, khóa học giúp củng cố vốn từ vựng, Đọc thêm

GIAO TIẾP PHẢN XẠ

Đây là khóa học độc quyền duy nhất tại Hồ Chí Minh với phương pháp giảng dạy mới nhất, nhằm mục tiêu hướng dẫn kỹ năng phản xạ trong giao tiếp thương mại, phục vụ cho người làm việc trong môi trường Đọc thêm

GIAO TIẾP ĐI LÀM

🔔 TỔNG QUAN: Giao tiếp đi làm là khóa học giúp cải thiện kỹ năng phỏng vấn xin việc & nâng cao khả năng giao tiếp trong các tình huống phát sinh trong công việc, đặc biệt là những vị trí thường xuyên Đọc thêm