LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10-11/2023

👉 Chất lượng đã được kiểm chứng qua hàng trăm 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄 tại: https://bom.so/VSgSTi 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại 𝗔𝗻𝗵 𝗡𝗴𝘂̛̃ 𝗠𝘀 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵: Cô Thanh (𝟭𝟳 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟗𝟗𝟎/𝟗𝟗𝟎) TRỰC TIẾP giảng dạy mọi khóa học 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑜̂ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ: https://beacons.ai/anhngumsthanh Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3-4-5/2023

Cô gửi các bạn lịch khai giảng các lớp ONLINE & OFFLINE tháng 3-4-5 do cô TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP nha ❤️ 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2/2023

Cô gửi các bạn lịch khai giảng các lớp ONLINE & OFFLINE tháng 2 do cô TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP nha ❤️ 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2022

Cô gửi các bạn lịch khai giảng các lớp ONLINE & OFFLINE tháng 9 do cô TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8-9/2022

Cô gửi các bạn lịch khai giảng các lớp ONLINE & OFFLINE tháng 9 do cô TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2022

Cô gửi các bạn lịch khai giảng các lớp ONLINE & OFFLINE tháng 3 do cô TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2021

💢 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2021, do cô Thanh trực tiếp đứng lớp 💢 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ──────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại Anh Ngữ Ms Thanh: Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2021

💢 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2021, do cô Thanh trực tiếp đứng lớp 💢 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ──────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại Anh Ngữ Ms Thanh: Đọc thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2020

💢 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2020, do cô Thanh trực tiếp đứng lớp 💢 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ————————— 🔰 KHÓA GIẢI ĐỀ CĂN BẢN: Lộ trình học Đọc thêm