LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2-3/2024

👉 Chất lượng đã được kiểm chứng qua hàng trăm 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄 tại: https://bom.so/VSgSTi 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ─────────────────── DUY NHẤT, chỉ có tại 𝗔𝗻𝗵 𝗡𝗴𝘂̛̃ 𝗠𝘀 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵: Cô Thanh (𝟏𝟖 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟗𝟗𝟎/𝟗𝟗𝟎) TRỰC TIẾP giảng dạy mọi khóa học 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑜̂ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ: https://beacons.ai/anhngumsthanh  Học Đọc thêm