Bài test này sẽ kéo dài trong vòng 15′. Hy vọng bạn sẽ đạt được kết quả cao.