Từ vựng tiếng Anh về trái cây (kèm phiên âm & hình ảnh minh họa)

Từ vựng tiếng Anh về trái cây luôn là chủ đề được các bạn tìm kiếm nhiều nhất, do trái cây xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ms.Thanh đã tổng hợp và gửi đến các bạn 28 từ vựng trái cây phổ biến nhất kèm theo phiên âm và hình ảnh minh họa để các bạn có thể phát âm tốt nhất nhé

 1. Apple / ˈæpl / :trái táo (bơm)
 2. Apricot / ˈæprɪkɑːt/ : trái mơ
 3. Avocado / ˌævəˈkɑːdoʊ/ : trái bơ
 4. Banana / bəˈnænə /: trái chuối
 5. Blackcurrant / ˌblækˈkɜːrənt /: Lý chua đen
 6. Blackberry / ˈblækberi / : trái ngấy
 7. Blueberry / ˈbluːberi/ : Việt quất
 8. Cherry / ˈtʃeri / : trái anh đào
 9. Coconut / ˈkoʊkənʌt/ : trái dừa
 10. Fig / fɪɡ/ : trái sung
 11. Grape / ɡreɪp/ : trái nho
 12. Kiwi / ˈkiːwiː/ : trái kiwi
 13. Lemon / ˈlemən/ : trái chanh
 14. Lime / laɪm/ : trái vôi
 15. Lychee / ˈliːtʃi/ : trái vải
 16. Mango / ˈmæŋɡoʊ/ : trái xoài
 17. Nectarine / ˈnektəriːn/ : cây xoan đào
 18. Orange / ˈɔːrɪndʒ / : trái cam
 19. Papaya / pəˈpaɪə / : trái đu đủ
 20. Passion fruit / ˈpæʃn fruːt/: chanh dây
 21. Peach / piːtʃ/ : trái đào
 22. Pear / per/: trái lê
 23. Pineapple / ˈpaɪnæpl / : trái thơm ( trái dứa)
 24. Plum / plʌm / : trái mận
 25. Quince / kwɪns / : trái mộc qua
 26. Raspberry /ˈræzberi / : trái mâm xôi
 27. Strawberry / ˈstrɔːberi / : trái dâu
 28. Watermelon/ ˈwɔːtərmelən/ : dưa hấu

————

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Nếu các bạn cần được tư vấn, các bạn có thể gọi ngay số hotline 0912. 863.219 hoặc inbox vào facebook page Ms.Thanh’s Toeic theo link bên dưới nhé!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Địa chỉ: 64/11/2 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4

Các khóa học hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng các khóa học trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/

Facebook: www.facebook.com/msthanhtoeic

Leave a Comment