LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2020

💢 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2020, do cô Thanh trực tiếp đứng lớp 💢 👉 Chất lượng đã đươc kiểm chứng qua hàng trăm review tại: 🎯 Group: https://www.facebook.com/groups/tuhoctoeic990.anhngumsthanh/ 📢 Website: https://anhngumsthanh.vn/bang-diem-hoc-vien/ ————————— 🔰 KHÓA GIẢI ĐỀ CĂN BẢN: Lộ trình học Đọc thêm