Profile Ms Thanh

                  18 lần TOEIC 990/990

                 VIDEO HÀNH TRÌNH 18 LẦN 990/990

                  Kinh nghiệm 𝟏𝟎 𝙣𝒂̆𝙢 giảng dạy 𝐓𝐎𝐄𝐈𝐂

                  Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Tây Bắc Thuỵ Sĩ

                  Tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Ngoại Thương TPHCM

                  Trực tiếp giảng dạy 100% các lớp TOEIC

Xem thêm thông tin về cô Thanh ở link dưới đây

                 https://beacons.ai/anhngumsthanh

————————————————————————————–

            Kết nối với cô Thanh tại:

                 Zalo tư vấn khóa học  Zalo icon - Free download on Iconfinder
                 Fanpage  Fb, facebook, facebook logo
                 Facebook cô Thanh  Messenger, facebook messenger, messenger logo
                 Youtube  Logo, youtube
                 Tiktok  Tiktok, social media, logo, apps
                 Group Zalo FREE  Zalo logo, App store Apple Google Play, Zalo, blue, text, trademark png | PNGWing
                 Group Facebook FREE  Facebook